انقلاب، انقلاب، انقلاب.

      بخاطر تطبیق سوره متبرکه ن والقلم و ما یسطرون  ونجات مادر از سلط طالبان. هموطنان نهایت گرانقدر شما میدانید که آوردن طالبان بتاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱م در پشت پرده پلانهای شوم طالبان وحامیانشان درافغانستان ومنطقه میباشد، من ازسالهای متمادی قبل از ورود مجدد طالبان نابکار که ما شاهد اعمال جنایتکارانه شان

از ۱۹۹۶م الی ۲۰۰۱م بوده ایم امروزباردیگردرمعاملات خصوصی که با امریکا ، بریتانیا،  پاکستان و دوحه صورت گرفته به ارکه قدرت رسیده اند و مادروطن عزیز ما را که استقلال و آزادی آن به خون نیاکان ما حاصل گردیده بود به پاکستان فروخته اند و ملت مظلوم افغان و جهان را بنام تطبیق شرعیت ساخته شده پاکستان گروگان گرفته و به گرده های ملت مظلوم و بیدفاع ای داخل افغانستان زانو زده واهداف شوم باداران خود را درعمل تطبیق مینمایند.
هموطنان عزیز من چند روز قبل نقل موافقه خصوصی ای را که امریکا با طالبان دردوحه امضاه نموده اند ازطریق یک دوستم که اسمش را نمی خواهم ذکرکنم  برایم رسید، همچنان من نمیتوانم به صحت و سقم آن مهر تآید و یا رد بگذارم اما آنچه را که در باره رفت و آمد های خصوصی مقامات امریکایی به پاکستان، دوحه، آسیایی مرکزی و ملاقاتهای خصوصی تام وست، خانم رینا امیری با مقامات بلند پایه طالبان و صحبتهای اخیر زلمی خلیلزاد از طریق رسانه ها می شنوم من را معتقد میسازد که سند نشر شده نزدیک به واقعیت است.
هموطنان شریف و وطندوست در ذیل متن موافقه خصوصی دوحه را که برایم رسیده بدون تصرف دران به عین شکل حضور شما تقدیم میدارم خود از متن سند وکرادارواعمال طالبان و باداران شان دردوسال اخیر قضاوت فرموده و خواهید دانست که امریکا و طالبان مادروطن عزیز ما را که به قربانی خون پاک شهدای مادروطن حاصل و افتخارما بوده به پاکستان فروخته اند و درمقابل بهای آن برای طالبان اجازه داده شده هرچه بخواهند عملی نمایند آزاد آند حتی درتطبیق شرعیت خود ساخته شان.
خواهران وبرادران هموطن با خواندن متن سند خصوصی که در ذیل حضور شما تقدیم میشود با ملاحظات و ارزیابی اعمال غیراسلامی وغیربشری دوساله طالبان که خود مصداق آنچه درسند تحریر گردیده میباشد بخاطرخدا و خون شهیدان گلگون کفن اجداد خود نه تنها سوره متبرکه فوق را بلکه درمجموع قرآن عظیم الشان و منشور ملل متحد را به رخ طالبان وباداران شان کشیده برای نجات مادروطن ازیوغ طالبان وبادارنشان بتاریخ ۱۵ آگست درخیابنهای سراسرجهان بشمول پیشروی سازمان ملل متحد، قصرسفید،پاکستان، بریتانیا وداخل مادروطن برپا برخیزید و انقلاب مسالمت آمیزرا بدون هراس راه اندازی و بدفاع ازدین مقدس اسلام و آزادی مادروطن به نام مسلمان وافغان بصورت یکپارچه قدعلم واز فداکاری دریغ نکنید تا خداناخواسته نزد خداوند متعال بخاطر دفاع نکردن از اسلام واقعی و نسلهای آینده بخاطر دفاع نکردن از استقلال و نوامیس ملی شرمسار نباشید مخصوصآ از طبقه ذکورهموطنم خواهشمندم که به دختران، خواهران و مادران مبارز خود بازو داده و بتاریخ ۱۵آگست یک مشت آهنین شوید لطفآ اول مادروطن خود را آزاد سازید سپس اختلافاف سلیقه ای خود را در چوکات قانون اساسی مادروطن آزاد ومستقل که برمبنایی اراده آزاد ملت شریف و درد دیده افغان ساخته شده باشد حل و فصل فرماید.
با عرض حرمت
افغان خادم افغان.
   
بخشی ازمفاد توافقنامه دوحه بیرون نویس شده است از طریق ستاد مشترک آمریکا، پاکستان، بریتانیا وطالبان در قطر !


۱-طرف طالبان مکلف اند در تامین امنیت نیروی ناتو ومتحدین آنها در افغانستان و سایر نقاطه جهان تلاش نموده وهمکاری مطمین داشته باشند .

۲-جانب طالبان مکلف هستند؛ از منافع ملت ودولت آمریکا ومتحدین آن در عرصه ملی وبین المللی حمایت، حراست و دفاع نمایند.

۳-جانب طالبان مکلف اند؛ در شناسای، خنثاسازی دشمنان آمریکا در افغانستان پسا جمهوریت عمل وفعالیت موثر انجام دهند.

۴-جانب طالبان مکلف اند، از تبلیغات ضد آمریکایی وناتو در سطح کشور و بیرون از کشور خود داری نمایند!

۵-تائید وحمایت از مفاد و امضای پیمان راهبردی با زیر مجموعه ای آن در واقع و حدت آمریکا افغان نامیده می شود، در زمان جمهوریت کرزی به امضا رسیده بود متعهد می باشند !

۶-امضای پیمان امنیتی که توسط حنیف اتمر در وهله نخست بعد ازتحلیف غنی امضا شده بود، البته با شرایط خاص که طرفین پذیرفته است طرف طالبان متعهد می باشند!

۷-پرداخت پول اجاره پایگاه های نظامی و امنیتی در بدل مبالغ خاص به جانب طالبان.

۸-پایگاه شورابک هلمند که یک پایگاه نظامی استخباراتی پیشرفته به مقاصد خاص تاسیس شده است ازجمله استفاده علیه کشورهای همسایه و منطقه و جهت استخراج وانتقال معادن ، خصوصاً معدن اورانیم ولتیوم وپایگاه بگرام وقندهار وکابل در بدل مبلغ معین به جانب آمریکا امضا شده است!

۹-آمریکا ناتو در پرداخت ۱۹سال غرامت جنگی برای طالبان متعهد است که سالانه ۶ملیارد دالر به عنوان کمک مستمر ادامه به جانب طالبان پرداخت می شود.

۱۰-همچنان خون بهای کشته های طالبان وحامیان شان ودشت لیلی را در سالهای جنگ، قبل از امضای توافق پرداخت نموده است !

۱۲-در ارتباط زرع و تولید مواد مخدر نیز توافقاتی صورت گرفته است که جهت آمریکا خریدار وطالبان تهیه کننده اند.

۱۳-قرار داد های معادن قیمتی مثل طلا، اورانیم، لتیوم و... روی یک تعهد پنهانی به طرف آمریکا داده می شود.

۱۴-در ارتباط به جریان های مسلح جهادی چون القاعده، داعش، ایغور، انصارالله ، وحرکت اسلامی آسیای میانه ودر چگونگی استفاده و استعمال آن ها به هدف خاص به توافق رسیده اند!!.

۱۵-به هدف حذف و انزوا دائمی جریان های جهادی خصوصا جمعیت اسلامی و حزب اسلامی، برنامه مدون اجرا می گردد.

۱۶پرداخت حق العبور فضای از قوای آمریکای و متحدانش به جهت طالبان موافقه صورت گرفته است.

۱۷-اخذ مالیات گمرکی توسط طالبان از تیل وگاز ودیگر نیازهای قوت های خارجی توافق شده که قبلا توسط اشرف غنی معاف بود!

۱۸-مدیریت سیاسی افغانستان و بقیه مسائل منطقوی از طریق پاکستان صورت گیرد در برنامه مدون افغانستان فدارسیون پاکستان است .

۱۹-پایگاه ها وتجهیزات نظامی قوای نظامی به ترتیب به تحریک طالبان سپرده می شود !

۲۰-بودجه وزارت دفاع، امنیت وداخله مربوط به اتلاف ناتو مثل دوران جمهوریت البته باسهولت ها ومیکانزم جدید .

۲۱-بودجه بقیه وزارت خانه ها از طریق ملل متحد و جامعه جهانی پرداخته می شود.

۲۲-در همکاری استخباراتی، امنیتی وسیاسی ومبارزه به ضد مخالفان استراتژیک آمریکا در افغانستان ومنطقه، استخبارات آمریکا مکلف به پرداخت مصرف آن به جهت طالبان می باشد.

۲۳-نوع حکومت پسا از جمهوریت با تقسیم قدرت میان مذهبیون وملی گرایان می باشد، امور مذهبی برای تحریک طالبان وامور سیاسی برای ملی گرایان سپرده می شود !

۲۴-نوع همکاری های پساخروج آمریکا از افغانستان در باز سازی وانکشاف نیز بحال خود باقی می باشد !

۲۵-دولت آمریکا در نزاع مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان به اداره واحد سیاسی به محور پاکستان پابند باقی ماند، مرز پاکستان آمو دریا می باشد وبا چشم انداز آسیای میانه !

۲۶-افغانستان شریک سوق الجیشی آمریکا می باشد و هدفمند فعال و حفظ می شود !.

۲۷-پاکستان و اداره افغانستان به محور قندهار برای تحقق مواد مندرج توافق نامه دوحه متعهد باقی می مانند وآمریکا نیز در تعهد خود استوار باقی ماندنی است!.
ستاد مشترک امریکا، انگلیس، پاکستان وتحریک طالبان !    
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها