اعلامیه جهانی شورای انسجام مردم افغانستان !

درود بر روان پاک شهدا ! سروران آزاد اندیش و آزاده و رهروان راه هدایت ، صداقت و ضد نفرت  سلام برشما ! شما دوستان میدانید روز ۱۵ اگست یکی از روزهای تاریک و سیاه روز کشور ماست که امریکا  ، چهل میلیون انسانهای شجاع نترس و آزاده را به یک مشت متحجر تاریخ با همه ساز وبرگ نظامی و پولهای هنگفت بیحساب تحویل نمود .

نیاز مبرم ملت بخون خفته و درمانده ما به آزادی ، آزاد اندیشی ، آزادنگری است از قید افراد متحجر گمنام تاریخ بسوی یک افغانستان باثبات ، آزاد ، ضدبیگانه پرستی و ضد خودخواهی میباشد ، تا خود را هرگز اسیر و ودربند نبینند و فردای تابناک برای خود و اولاد خویش بطور روشن ، مترقی ، متحرک و جامعه ساز ببینند . 
ما اکنون در دور دوم بقدرت رسیدن طالبان در سالروز دوسالگی ، تاریخ تاریک منجمد و گنگ  قرار داریم .
دوسال زجر ، ظلم ، شکنجه ، زندان ، و کشتار بی رحمانه در کشور ما جریان دارد ، کشور چهل میلیونی اسیر یک مشت انسانهای متحجرو بی فرهنگ  ، از خدا نترس ،از  حقوق و انسانیت بیخبز ، در زیر چکمه های خورد کننده قرار دارد . 
زنان که نیم پیکر جامعه ما میباشد از تمام حقوق اسلامی ، و انسانی محروم گردیده و هر روز یک یا چند نوجوان خود را حلق آویز مینمایند  چون به آینده بی باور است . مرگ را بهتر از زندگی ننگین زیر اسارت طالبان میدانند .
وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر هر روز فرمان جدید صادر میکند از نرفتن دختران به مکتب و پوهنتون و انفصال از کار و عدم گشت و گذار . 
فرمان جدید : درین فرمان آمده است که تمام جوانان  تا سن بیست سالکی باید ازادواج کنند در غیر آن پسران به خدمت سربازی به مدت دو سال اعزام میگردد ودختران به طور اجبار به نکاح طالبان در آورده میشود . نمی دانم آیا در اسلام نکاح اجباری میباشد ؟؟  
طبق راپور ملل متحد از جمله ۴۰ میلیون نفوس کل کشور ۲۸ میلیون زیر خط فقر میباشد و چهار میلیون کودک از فقرغذایی با تهدید شدید مرگ دست و پاچه نرم میکنند .
-    آثار عطیقه کشور در معرض فروپاشی میباشد و چنانچه در دور اول آثار تاریخی بودا را نابود نمود . 
-    شهر شش میلیونی کابل و سایر ولایات کشور با کمود شدید آب آشامیدنی مواجه میباشد .
-    کشت و تجارت تریاک رونق خوب گرفته و عاید سرشار برای طالبان ببار می آورد . جهان و زمان در گردش است ولی افسوس عقربه طرقی و تعالی کشور ما عکس آن میچرخد . 
-    قانون اساسی و سایر قوانین اصلا وجود ندارد و تمام فیصله ها شخصی بوده و متهمین محکمه صحرایی میگردند .
-    کوچ اجباری مردم سمت شمال و جابجایی پشتون های آن طرف سرحد یکی دیگر از ظلم و جبر این جیره خواران و غلامان حلقه بگوش  پاکستانی میباشد . 
-    زبان فارسی را زبان نابکار غیر ضروری خوانده  و تکلم و تحریر را میخواهند غیر رسمی بسازد . 
-    از صلح و حکومت همه شمول ، آزادی ، برابری ، اقتصاد و انکشاف هیچ خبری نیست .
-     لذا از همه سروران ، آزادگان ،  آزاد اندیشان ، منورین ، اهل خبره علما ، دانشمندان و فضلا  ،از صمیم قلب  تمنا داریم تا با یک صدا و صداقت و تصمیم واحد اقدام در براندازی این متحجرین تاریخ ، قیام نماییم و حقوق حقه خویش را بدست بیاوریم ، حق داده نمیشود حق گرفته میشود . 
-    طالبان نه از ملت کسب مشروعیت نموده است و نه از جامعه جهانی  و کشور را به یک زندان بزرگ مبدل نموده است . 
-    پایان شب سیاه سپیدیست . 
-    شاد و کامروا باشید .

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها