سرنوشت زنان ای تحصیل کرده وباعزت افغان درسلط طالبان.

 طالبان که نه به زن، نه به اسلام و نه بمادروطن احترام دارند. 

     ۸ مارچ روز قدردانی از مقام والای زنان که درمجموع مادران، خواهران و دختران ای امروزی و فردای جهان اند از تمام حقوق مساوی با مردها برخورداراند این روز را به خوشی استقبال میکنند،

اما متآسفانه با سلط طالبان در مادروطنما مغایر معتقدات اسلامی که زن از قبرغه چپ آدم (ع) که نزدیکترین قسمت به قلب انسان است تولد گردیده و نیز مادر که زن است سجده به پایش روا است و روایت است که در اولین نماز جماعت که به امامت حضرت محمد (ص) صورت گرفت بی بی خدیجه و حضرت علی (ک) پهلوی همدیگر عقبش اقتدا نمودند، که این اقدام حضرت محمد (ص) خود یک درس تساوی حقوق زن و مرد برای بشریت بود عملی گردید و نیز آیات متبرکه واحادیث نبوی در باره حقوق مساوی زنان و مردان موجود است که به اساس آن امروز اکثر کشورهای عربی با تغیر اوضاع در جهان مخصوصا عربستان سعودی که گهواره اسلام است با دید وسیع که ازاسلام دارند تغییرات مثبت و قابل ملاحظه ای را برای آموختن علم و کار خارج از منازل برای مادران امروزی و فردای کشورهای خود فراهم نموده اند که متآسفانه طالبان تاریک قرن حجرهمه را نادیده میگیرند.

    بلی امروز در کشورهای عربی حتی در بازیهای سپورتی در میدانهای سپورتی که مردها نیز بحیث تماشاچیان دران حضور داشته میباشند اشتراک میورزند، و زن سعودی با مردها به خارج از فضا پرواز کرد وحتی دراین اواخر زن عربستان سعودی در مسابقه زیبایی اشتراک کرد و نیز از جمله ۳۶پوهنتون(دانشگاه) درعربستان سعودی صرف دو یا سه پوهنتون تنها برای زنان اختصاص داده شده و در ۳۳ پوهنتون( دانشگاه) دیگر زنان و مردان مشترکآ درشقوق مختلف پوهنتونها درصنوف جداگانه مصروف تدریس و یا آموزش میباشند، اما درمادروطنما یعنی افغانستان عزیز که زنان و مردان در بیست سال قبل ازسلط طا لبان از تمام حقوق و آزادیهای اسلامی در چوکات قوانین قبول شده بین المللی برخوردار بودند امروزمتآسفانه درسلط طالبان   نا مسلمان نابکار که در تاریکی مطلق از انسانیت، افغانیت، اسلامیت و حقوق بشر قرار دارند  مادران ودخترخانم های باعفت افغان را که بحیث استادان و یا محصلین در پوهنتونها تدریس و دوایر دولتی و خصوصی مصروف کار و آموختن علم که آنرا خداوند (ج) بالای هر زن و مرد فرض گردانیده است محروم و طالبان بی علم و بی دانش ازجهان امروزی با بی اعتنایی از      صداهای مظلومانه و برحق مادران امروزی و فردای افغان، سازمانهای محتلف اسلامی، بین الملی چون ملل متحد، حقوق بشر وغیره چشم پوشی و از زمینه سازی دوام تحصیل و کارزنان که از فقر، بیچارگی، اقسام مریضی ها و سردی هوا داد میزنند محروم  گردیده اند بلکه هر روزه 
۱
مواجه به انواع مختلف تحقیر، توهین، زندانی شدن شلاق زدنها، اعدامها و لت و کوب در برملای عام گردیده و در چهاردیواریهای منازلشان زندانی گردیده اند و بدون دلیل شرعی و مد نی از حقوق مشروع شان طفره میروند که با این عمل غیر اسلامی،انسانی و افغانی خود طالبان نه تنها مادران و دختر خانمها را با عالم فشارهای روحی مواجه و کارشان را خداناخواسته به دیوانگی خواهند کشانید بلکه کمر اقتصاد فامیلها و کشور را نیز شکستانده و آینده مادر وطن را به قهقرا سوق میدهند.

       من این روزخجسته هشت مارچ را که در جهان زنان امروزی و فردا ازآن به گرمی استقبال میکنند با تقدیم دستی گلی به زنان با عزت مادروطنم مبارک باد میگویم من امید دارم که زنان قهرمان و باشهامت افغانم با پشتیبانی قاطع مردان شجاع و با ناموس افغان که حفظ نوامیس ملی ازافتخارات فرزندان شجاع و قهرمان مادروطن بوده و در طول تاریخ بخاطر حفظ نوامیس ملی  سر،جان و مال خود را قربان نموده اند برپا برخیزند و برای احقاق حقوق مشروع زنان امروزی و فردا شانه به شانه به مبارزات مسالمت آمیز برای آزادی کشور خود از سلط طالبان دست بکار شوند.و ملت غیور افغان در این فرصت که کارد به گلوی فرد فرد افغان رسیده بیشتر انتظار نکشیده که این رآیس جمهور و یاآن رآیس جمهور امریکا دست به اقدام و آینده افغانستان را از سلط طالبان نجات خواهد داد، یا صداهای منشور ملل متحد و سازمانهای حقوق بشر  به جای خواهد رسید یک اشتباه بزرگ و ضیاع وقت است لهذا لطفآ برخیزید زن و مرد دست با دست هم داده کشور خود را آزاد وبا تدوین قانون اساسی جدید که همه ملت افغانها اعم از زن و مرد خود را در آن مساوی ببینند و براه انداختن دیموکراسی مطابق شرایط اجتماعی افغانستان، احترام به منشور ملل متحد و ایجاد روابط حسنه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان گامهای مثبت و سازنده بردارید تا برای نسلهای امروزی و فردا شرمسار نباشید.
کلام اخیرم: خانه بی زر باشد، نه بی زن.
من الله توفیق. 
افغان خادم افغان

۲

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها