فرارسیدن نوروز و سال نو را به همه هموطنان شادباش میگوییم

آرزو می کنیم که باران بهاری غبار غم های شما را بشوید و لب های شما همچون غنچه های بهاری پر از خنده گردد، گل های شادی بشگفند، شگوفه های بهاری با نگاه های رنگارنگ عطر های خود را نثار شما کنند تا ترنم عندلیبان را با آرامش نظاره کنید و آفتاب صلح شب و شب پرستان کور دل را از میهن ناپدید کند.
 

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها