"دایره شیطانی" استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان

پس از چندین ماه بررسی و رایزنی، بالاخره دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در اخیر ماه اگست ۲۰۱۷ استراتژی تاره ای کشورش را در قبال افغانستان اعلام کرد. ترمپ، برخلاف اظهارات قبلی اش در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری،

 
دکتر سید موسی صمیمی
Political Economy
Promoting dialogue and discourse
Dr. Said Musa Samimy
Emalil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
اکتوبر سال 2015

"دایره شیطانی" استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان

پس از چندین ماه بررسی و رایزنی، بالاخره دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در اخیر ماه اگست ۲۰۱۷ استراتژی تاره ای کشورش را در قبال افغانستان اعلام کرد. ترمپ، برخلاف اظهارات قبلی اش در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها خواهان خروج نیروهای امریکا از افغانستان نگردید، بلکه بر نیازمندی های افزایش نظامیان آن کشور در سرزمین هندو کش صحه گذاشت. ضمن حمایت از دولت افغانستان و تقویت نیروهای امنیتی این کشور، رییس جمهور امریکا اعلام آغاز و یا پایان اقدامات نظامی را قبل از وقوع حادثه "غیر سازنده" خواند.  دونالد ترمپ – با در نظر داشت خروج سریع نظامیان امریکا از عراق – گفت او نمی خواهد اشتباهات امریکا را دوباره تکرار کرده، و عجولانه قوای نظامی کشورش را از افغانستان فراخواند. 
بخش دیگری استراتژی تازه امریکا در قبال افغانستان در برگیرنده مواضع واشنگتن در مورد پاکستان بود. او گفت: "ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخت کرده‌ایم ولی آن ها به تروریست هایی پناه داده‌اند که ما با آن‌ها می‌جنگیم. این وضع باید تغییر کند و این تغییر فورا انجام خواهد شد. هیچ همکاریی نمی‌تواند در مورد کشوری که به شبه نظامیان و تروریست‌هایی که نظامیان و مقامات آمریکایی را هدف قرار می‌ دهند، دوام بیاورد."*
یا در نظر داشت این که در مورد  تداوم حضور قوای نظامی امریکا – نظر به علایق سیاسی و خواست های استراتژیک واشنگتن – تردیدی وجود نداشت، مواضع نسبتاً تند رییس جمهور  در مورد پاکستان – کم و زیاد – قابل توجه و  چشم گیر تلقی گردید. در واقع سر و صدا های سیاسی و شکایت های دیپلماتیک واشنگتن در این معضل از تازگی سیاسی، نو آوری دیپلماتیک و یا تدابیر قابل ملاحظه نظامی برخوردار نمی باشد. از گذشته های دور  به این سو – از اداره جورج بوش تا بارک اوباما – ما چندین بار شاهد چنین هشدار های سیاسی و  حتی تهدیدات نظامی واشنگتن تا مرز برخورد های نظامی به آدرس پاکستان بوده ایم. ولی هر مرتبه اوضاع به نفع "عدم فشار" بر پاکستان به خاموشی گراییده و "روزمرگی دیپلماتیک" بین واشنگتن و اسلام آباد دوباره جایگزین " اختلال زودگذر" گردیده است. با در نظر داشت این امر چگونگی این  "تسلسل عجز" ایجاب بررسی بیشتر را میکند. 
در مورد استراتژی تازه ای اداره ترمپ مبنی بر فشار بیشتر بر اسلام آباد در مورد هراس افکنی نباید زیاد خوشبین بود. سیاست ایالات متحده امریکا در مورد پاکستان، به ویژه در پیوند با معضل افغانستان ریشه های عمیق تاریخی داشته و بر خواست های استراتژیک و علایق مشخص سیاسی واشنگتن استوار می باشد.  روابط ایالات متحده امریکا را با پاکستان نبایست "یک بعدی" تعبیر کرده  و آن را تنها در حیطه مبارزه با "هراس افکنی" خلاصه کرد. پاکستان برای ایالات متحده امریکا – از گذشته های دور به این سو – از اهمیت ویژه سیاسی و استراتژی برخوردار بوده است. چنانچه پس از جنگ خانمان سوز دوم جهانی، که ایالات متحده امریکا به مثابه ابر قدرت بروز کرد و دامن امپراتوری بریتانیای کبیر از جنوب آسیا چیده شد، امریکا در منطقه جایگزین آن گردید. در پیوند با این روند در سال های پسا جنگ دوم جهانی و در فضای "جنگ سرد" ناشی از رقابت یا امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان در کنار ایران و ترکیه، در چار چوب "پیمان سنتو" کشور متحد و دوست امریکا ردیف گردید. در همین زمان تمایلات شدید سیاست خارجی افغانستان به سوی اتحاد جماهیر شوروی و همچنان "سیاست خارجی افغانستان" در قبال پاکستان – مسئله پشتونستان -  منجر به آن گردید که واشنگتن پاکستان را به مثابه "دژ دفاعی" علیه ابر قدرت شوروی تشخیص کرده و در نتیجه تعاملات سیاسی، نظامی و دیپلماتیک را با این کشور جنوب آسیایی همسو با این مواضع تنظیم نماید. اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ، زمینه ساز بیشتر سیاست نزدیکی امریکا با نظامیان پاکستانی گردیده، و واشنگتن از این که پای "خرس قطبی" در دام افتاده بود، افغانستان را از طریق اسلام آباد و با همسویی با خواست قسمی "قیام درون کشور افغانستان" به "ویتنام شوروی" مبدل کرد. در این دوره، سیاست امریکا در قبال افغانستان از "دیدگاه" اسلام آباد پیاده میگردید. در نتیجه سیاست جا افتاده پاکستان، به ویژه بخش نظامیان آن کشور از این تعامل سیاسی زیادترین استفاده ای ابزاری کرده؛ البته پس از خروج قشون سرخ از سرزمین هندو کش واشنگتن سرنوشت افعانستان را به اسلام سپرد. ولی "بنیاد گرایی وارداتی" توام با عدم توانایی رهبران جهاد در مورد تدوین یک نسخه باز سازی و همزیستی مسالمت آمیز در کشور، سرزمین هندو کش را به کارزار "زور آزمایی های سیاسی" و "جنگ های نیابتی" در تاثیر پذیری از کشور های همسایه مبدل کرد. در اخیر واشنگتن – در همسویی با نظرات یک تعداد از شخصیت های افغانی – بازهم از طریق پاکستان و در همسویی با مواضع عربستان سعودی  زمینه ساز گروه التقاطی طالب به مثابه یک "قدرت نظام مند"  در افغانستان گردید.  ولی پیوند های عقیدتی گروه طالب با گروه های تصلبی در پاکستان و القاعده، این گروه هراس افکن بین المللی محاسبات واشنگتن را بر هم زده و حملات هراس افکنی ناین الون – به تاریخ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱- و امتناع گروه طالب از تسلیمی اسامه بن لادن، واشنگتن را  - برخلاف مواضع پاکستان - مجبور  به گزینش فرو ریزی نظام طالبی ساخت. زمانی که جورج بوش به اسلام آباد هشدار داد، که در صورت عدم همکاری، پاکستان را به "عصر حجر" بر میگرداند، جنرال پرویز مشرف، قیادت گرای نظامی پاکستان تن به "تسلیمی مصلحتی" داد.  در شانزده سال گذشته، که قوای رزمی ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور داشتند، بازهم پاکستان از این رویداد بهره کشی کرده و بیشتر از سی میلیارد دالر امریکایی بنام مبارزه علیه هراس افکنی کسب کرده است. این معضل آفتابی است که واشنگتن همیشه اطلاع داشته، که پاکستان از گروه طالب پشتیبانی کرده، رهبری طالب در کویته/ پاکستان سکونت داشته و در خاک پاکستان نیروهای هراس افکن آموزش دیده، بسیج گردیده و مسلح روانه افغانستان میگردند.
ولی واشنگتن نظر به این نکات از فشار آوردن زیاد بر اسلام آباد خودداری میکند:  
اول: نظر به روابط عمیق تاریخی، طوری که قبلاً پس منظر آن روشن گردید. 
دوم: اهمیت استراتژیک پاکستان در رابطه با تشنج تاریخی امریکا با ایران. 
سوم: در صورت فشار زیاد خطرات فرو پاشی پاکستان به مثابه یک قدرت اتمی با چشم انداز دور از تصور؛ در صورتی که هراس افکنان به قوای اتمی دست یابند.
چهارم: لابی قدرتمند و حضور فعال پاکستان در صحنه سیاسی ایالات متحده امریکا.
پنچم: وفا داری مهره های کلیدی پاکستان و سر سپردگی همین مهره ها به بریتانیایی کبیر و تاثیر گذاری انگلیس به نوبت خود بر سیاست امریکا در جنوب آسیا.
ششم: روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و پیوند های عقیدتی پاکستان با کشور های عربی خلیج به مثابه "کشور های متحد" امریکا.
هفتم: نقش روز افزون چین در منطقه، به ویژه در رابطه با بخش جنوبی پروژه "راه نو ابریشم" و "بندر گوادر".
هشتم: عدم اعتماد واشنگتن به مهره های کلیدی سیاسی در افغانستان که ناشی میگردد از عدم مشی سیاسی منسجم، دراز مدت و بدور از نوسانات روزمره گی سیاسی. 
نهم: تمایلات و تلاش های پشت پرده پاکستان که با "قطعه دیپلماتیک روسی" جایگاه سیاسی اش را نزد واشنگتن پر ارج تر میسازد.
دهم: سیاست پویا، دور اندیش، منظم و جا افتاده ای امور  خارجی پاکستان.
یازدهم: در استراتژی امریکا در قبال جمهوریت های آسیای مرکزی، نظر به اینکه افغانستان خود به خشکه محاط می باشد، واشنگتن به پاکستان به مثابه "گذرگاه" به منابع سرشار آسیای مرکزی نگاه میکند. 
دوازدهم:  "نقش پرسش زای هند" در استراتژی ایالات متحده امریکا. برخی از آگاهان سیاسی به این باور اند که واشنگتن در پی بهبودی روابط با هند بوده، تا بتواند در منطقه این کشور خود مدار نوظهور به مثابه کشور متحد امریکا جایگزین پاکستان به مثابه کشور حامی هراس افکن گردد. البته در این راستا هم امریکا و هم هند علاقه دارند تا روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک را گسترش داده و از همزیستی هرچه بیشتر هر دو کشور بهره ببرند. ولی مواضع سنتی "عدم تعهد" که در ذهنیت قشر سیاسی هند از تجارب تلخ دوران استعمار هک گردیده است، مانع بزرگی شمرده میشود که سیاستمداران هند تن به "وابستگی به امریکا" داده، در رویارویی با پاکستان از یک سو و هم چنان در حلقه محاصره چین  به ابزار واشنگتن مبدل گردد. اضافه بر آن هند در "گروه بریکس" و در "پیمان شانگ های" با روسیه و چین هم کاسه می باشد. از این نگاه کمتر تصور میرود که هند به ترک "سفره کشور های خود مدار نو ظهور" اقدام کرده و "پس خور سفره قدرت رو به زوال" امریکا گردد. 
در اخیر دشواری استراتژی امریکا در قبال فشار آوردن بر پاکستان در این نکه متمرکز میگردد، اگر اسلام آباد به خواست امریکا جواب مثبت ندهد، آیا واشنگتن عقب نشینی خواهد کرد و یا دامنه جنگ علیه هراس افکنی را به قلمرو پاکستان گسترش خواهد داد؟ پیاده کردن قوای نظامی، به ویژه پیاده نظام امریکایی در پاکستان – با در نظر داشت تجارب عراق و لیبی – خارج از حیطه تدابیر منطقی سیاسی-نظامی بوده، و فرو پاشی پاکستان به مثابه "خطرناکترین کشور جهان" تمام منطقه را به پرتگاه خواهد کشاند.  از سوی دیگر بدون همکاری فعال اسلام آباد در جهت بستن "پناه گاه های امن"، مبارزه علیه هراس افکنی در افغانستان با کاستی های بنیادی مواجه دیده میشود. در اخیر بایست اضافه گردد که پاکستان – در کنار خواسته های سیاسی و اقتصادی – بدون راه حل خط مرزی با افغانستان از مواضع بنیادی خویش عقب نشینی نکرده و از گروه های هراس افکن طالب و حقّانی به مثابه "نیروی فشار" علیه دولت افغانستان استفاده ابزاری خواهد کرد.   در نتیجه امریکا در معضل مبارزه با هراس افکنی با یک "معمای غیر قابل حل" مواجه بوده و به مشکل میتواند این "دایره شیطانی" را بشکند.  
به نظر من همه ای نکات دست بدست هم داده و جولانگاه استراتژی واشنگتن را در قبال پاکستان محدود میسازد.
_________________________________________________________
*اعلام استراتژی تازه آمریکا در افغانستان؛ هشدار ترامپ به پاکستان
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41007606

nike free bionic womens training shoe's Avatar
nike free bionic womens training shoe پاسخ به موضوع: #771376 9 ساعت 50 دقيقه قبل
<a href=" www.azweimrescue.com/nike-air-max-90-ess...d-wolf-grey-merry_en ">nike air max 90 essential black and wolf grey</a>,<a href=" www.bornagainbride.com/asics-onitsuka-ti...ey-sky-blue-merry_en ">asics onitsuka tiger mexico 66 grey sky blue</a>
nike free bionic womens training shoe
adidas superstar uk's Avatar
adidas superstar uk پاسخ به موضوع: #771239 11 ساعت 24 دقيقه قبل
I happen to be commenting to let you understand what a helpful encounter my friend's daughter gained browsing the blog. She noticed a lot of details, most notably what it's like to have an incredible giving mood to let many others without difficulty learn about a variety of extremely tough matters. You actually surpassed my expectations. Many thanks for imparting these great, safe, explanatory as well as easy tips on that topic to Sandra.
adidas superstar uk www.adidassuperstar.org.uk
curry 4's Avatar
curry 4 پاسخ به موضوع: #771153 12 ساعت 29 دقيقه قبل
I simply wanted to type a brief comment to be able to express gratitude to you for all the marvelous pointers you are showing on this website. My particularly long internet search has at the end of the day been rewarded with incredibly good content to exchange with my relatives. I would claim that we visitors are rather endowed to exist in a decent place with so many wonderful people with valuable plans. I feel truly grateful to have come across the website page and look forward to tons of more exciting times reading here. Thanks a lot once more for everything.
curry 4 www.curry4shoes.us.com
surfervacationrentals's Avatar
surfervacationrentals پاسخ به موضوع: #770797 16 ساعت 14 دقيقه قبل
<a href=" www.tech-dive-team.com/ ">tech-dive-team</a>, <a href=" www.midlandeventphotos.com/ ">midlandeventphotos</a>,
surfervacationrentals
thriveradioshow's Avatar
thriveradioshow پاسخ به موضوع: #770343 20 ساعت 54 دقيقه قبل
<a href=" www.performanceautomotivetx.com/ ">performanceautomotivetx</a>, <a href=" www.plomberieperciogmax.com/ ">plomberieperciogmax</a>,
thriveradioshow
monumentaccessories's Avatar
monumentaccessories پاسخ به موضوع: #770230 22 ساعت 21 دقيقه قبل
<a href=" www.puredispatches.com/ ">puredispatches</a>, <a href=" www.suche-cncmaschine.com/ ">suche-cncmaschine</a>,
monumentaccessories
nike free run trainer 5.0 livestrong's Avatar
nike free run trainer 5.0 livestrong پاسخ به موضوع: #769174 1 روز 11 ساعت قبل
nike magista obra fg with acc gold wei脽 schwarz,air jordan retro 5 obsidian
nike free run trainer 5.0 livestrong
nike kobe red black's Avatar
nike kobe red black پاسخ به موضوع: #769157 1 روز 12 ساعت قبل
tory burch shoes's Avatar
tory burch shoes پاسخ به موضوع: #768947 1 روز 14 ساعت قبل
I intended to write you a little note to help say thanks as before relating to the marvelous basics you've featured above. It's simply incredibly open-handed of people like you to allow easily precisely what many of us could possibly have marketed as an e-book in order to make some bucks for their own end, even more so considering that you could possibly have done it in case you desired. These tricks in addition served like the fantastic way to understand that some people have the identical passion similar to my personal own to find out way more in respect of this issue. I am certain there are a lot more pleasant periods in the future for individuals who start reading your website.
tory burch shoes www.toryburchshoes.us
womens nike internationalist all grey's Avatar
womens nike internationalist all grey پاسخ به موضوع: #768946 1 روز 14 ساعت قبل
timberland outlet's Avatar
timberland outlet پاسخ به موضوع: #768854 1 روز 15 ساعت قبل
I precisely had to appreciate you all over again. I am not sure the things I would've accomplished in the absence of the actual information revealed by you on my problem. It actually was a very scary matter in my opinion, nevertheless understanding a professional technique you processed it made me to jump for joy. Now i'm thankful for the work and then trust you comprehend what a great job that you're getting into teaching people thru your site. More than likely you have never come across all of us.
timberland outlet www.outlettimberland.us.org
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #768536 1 روز 19 ساعت قبل
I am only commenting to make you know of the amazing discovery my daughter had viewing your webblog. She mastered many things, which included what it is like to have a marvelous teaching character to get other people without difficulty grasp several problematic matters. You truly exceeded our own expectations. Thanks for producing those informative, dependable, revealing as well as cool guidance on this topic to Mary.
yeezy boost 350 v2 u.to/YPw6Dw
mens nike internationalist green gold's Avatar
mens nike internationalist green gold پاسخ به موضوع: #768180 1 روز 23 ساعت قبل
asics gel noosa tri 7 blue's Avatar
asics gel noosa tri 7 blue پاسخ به موضوع: #767979 2 روز 2 ساعت قبل
<a href=" www.speakingthroughart.org/merry_en/wome...ke-navina-shox-shoes ">womens nike navina shox shoes</a>,<a href=" www.theedgeconnection.org/merry_en/adida...keeper-gloves-lyrics ">adidas predator zones goalkeeper gloves lyrics</a>
asics gel noosa tri 7 blue
womens air jordan retro 14 yellow black's Avatar
womens air jordan retro 14 yellow black پاسخ به موضوع: #767662 2 روز 6 ساعت قبل
adidas porsche typ 64 grey's Avatar
adidas porsche typ 64 grey پاسخ به موضوع: #767350 2 روز 9 ساعت قبل
lebron james shoes's Avatar
lebron james shoes پاسخ به موضوع: #766540 2 روز 18 ساعت قبل
I am glad for writing to make you understand what a beneficial discovery my friend's princess found checking the blog. She came to find a good number of details, not to mention what it's like to have a wonderful helping spirit to have certain people without problems learn specified very confusing subject areas. You truly surpassed my desires. I appreciate you for rendering these warm and friendly, trustworthy, edifying and also fun thoughts on this topic to Mary.
lebron james shoes www.lebronjames-shoes.us.com
basketball shoes's Avatar
basketball shoes پاسخ به موضوع: #766454 2 روز 19 ساعت قبل
My husband and i ended up being quite more than happy when Albert could deal with his survey from the ideas he gained while using the web pages. It's not at all simplistic to simply happen to be giving for free information and facts which other people may have been selling. Therefore we understand we now have the writer to give thanks to for this. These illustrations you have made, the simple website navigation, the relationships you can make it possible to promote - it is all fantastic, and it's making our son and our family imagine that that concept is entertaining, and that is pretty serious. Many thanks for all!
basketball shoes www.basketball-shoes.us.com
womens nike air force 1 boots grey's Avatar
womens nike air force 1 boots grey پاسخ به موضوع: #766264 2 روز 22 ساعت قبل
<a href=" www.aerpas.org/nike-air-max-90-infrared-...ashed-denim-merry_en ">nike air max 90 infrared qs washed denim</a>,<a href=" www.boxnut.org/mizuno-wave-prophecy-white-blue-merry_en ">mizuno wave prophecy white blue</a>
womens nike air force 1 boots grey
nike roshe run boots womens's Avatar
nike roshe run boots womens پاسخ به موضوع: #766157 2 روز 23 ساعت قبل
<a href=" www.drmikeprovost.net/nike-acc-fg-soccer...-pink-black-merry_en ">nike acc fg soccer boots hypervenom phantom ii white pink black</a>,<a href=" www.janfog.net/nike-air-max-2017-green-merry_en ">nike air max 2017 green</a>
nike roshe run boots womens www.visionclinics.net/nike-roshe-run-boots-womens-merry_en
nike lunar ballistec pink flash grey's Avatar
nike lunar ballistec pink flash grey پاسخ به موضوع: #766091 3 روز 41 دقيقه قبل
waroftheapps's Avatar
waroftheapps پاسخ به موضوع: #766042 3 روز 1 ساعت قبل
<a href=" www.lj-capitalmanagement.com/ ">lj-capitalmanagement</a>, <a href=" www.team-alternate.com/ ">team-alternate</a>,
waroftheapps
nike air max 95 white camo's Avatar
nike air max 95 white camo پاسخ به موضوع: #765929 3 روز 2 ساعت قبل
<a href=" www.darwinlanguage.com/womens-nike-air-p...gold-yellow-merry_en ">womens nike air presto gold yellow</a>,<a href=" www.chambrette.biz/nike-air-max-hyper-bl...low-liberty-merry_en ">nike air max hyper blue yellow liberty</a>
nike air max 95 white camo
air jordan retro 11 white pink's Avatar
air jordan retro 11 white pink پاسخ به موضوع: #765680 3 روز 5 ساعت قبل
womens supra skytop pink silver's Avatar
womens supra skytop pink silver پاسخ به موضوع: #765561 3 روز 7 ساعت قبل

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها