مختصری در مورد معادن لیتیوم افغانستان

لیتیوم یک فلز قیمتی بوده که معادن آن در جهان محدود است. این در حالیست که مصارف این فلز الکترونیک، خاصتاً برای تولید بطریها در ممالک پیشرفته، هر روز بیشتر می گردد. کشور های امریکای جنوبی، مخصوصاً چیلی، پیرو، بولیویا و ارجنتاین به صورت مجموعی 70 در صد معادن لیتیوم جهان را در اختیار دارند.

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها