روابط دیرینهٔ اضلاع متحدهٔ امریکا و بریتانیا با طالبان

بعد از امضای توافقنامهٔ صلح بین امریکا و طالبان در اخیر فبروری 2020 و افشای مندرجات آن، برای بسیاری کشور های جهان نه تنها اصل توافقنامه، بلکه محتوی آن سؤال برانگیز بود. زیرا در این توافقنامه برای طالبان امتیازات فراوانی داده شده است

اخبار روز

01 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها